4 Haziran 2015

Yalıkavak tepelerinde “çalışır yel değirmeni”!

 Bodrum’un güzel kıyılarından biri de Yalıkavak. Yalıkavak’a bir tepeden iniliyor. Tepede bir cafe dikkatimizi çekti. Arabayı park edip cafeye girdik. Girdik diyorum dışarıda oturmak zordu zira rüzgar tepeyi uçuruyordu.
Tabii bu kadar rüzgar alan bir tepeye yel değirmeni yapmak da doğaldı. Oradaki çalışanlara yel değirmeninin çalışıp çalışmadığını sorduk.
Çalışıyormuş. Pervanenin kanatlarını çalışma sırasında takıyorlarmış. Yel değirmenleri ile rüzgâr enerjisini kullanmak çok eskilere dayanıyor.
Elektrik kaynağı olarak kullanılan ilk yel değirmeni ise 1890 yılında Danimarka'da yapılmış. Bu tarihten sonra rüzgârla çalışan değirmenler küçük ev ve çiftliklere elektrik sağlamak için kullanılmış.
1970'li yıllarda yel değirmenleri aracılığıyla elektrik üretimine ilgi arttı. ABD'de kurulan rüzgâr çiftliklerinde yel değirmenleriyle elektrik üretimi yapılıyor.
İlk yel değirmenlerinin 7. yüzyılda İran'da, daha sonraları Çin'de kullanıldıkları ve sonraları da Avrupa'ya yayıldıkları eldeki belgelerden anlaşılıyor.