18 Ağustos 2018

TÜRKİYE'NİN EN BATISI: GÖKÇEADA

Filiz Kamacıoğlu gezdi, bizimle paylaştı:
Çanakkale Boğazı’nın kuzeybatısında yer alır. Türkiye’nin en büyük adası. (289 kilometrekare)
Volkanik ve dağlık yerleri çok olan adada benzersiz jeolojik oluşumlar var. Özellikle Kaşkaval Burnu ( Peynir Kayalıkları) ve Yıldız koy. Yıldız koy, Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından 1999 da su altı milli parkı ilan edilmiş.

Yukarı Bademli Ceneviz kalesi...
Adada yetiştirilen ürünler, zeytin, tahıl çeşitleri, üzüm, ayçiçeği, mısır, sebze ve yöresel meyvalar.
Tarım alanları dışında Adada meşe, ahlat, kızılçam, badem, ceviz, kekik, böğürtlen, ada çayı ve ıhlamur görülmektedir. Bunlar içinde karadut önemli yer tutmaktadır.
          Kale Köy limanı...
Adanın doğusundaki Aydıncık (Kefaloz), rüzgar sörfü için ideal bir yer olarak kabul ediliyor.
Adanın Güneydoğusunda deniz suyuyla oluşmuş Tuz Gölü var. Gölde bitkilerin çürümesiyle oluşan siyah çamurun şifalı olduğuna inanılıyor ve vücuda sürülüyor.
Ada, su altı kaynaklarına sahip olduğu için tarım açısından çok verimli. Orman, makilik  ve zeytinlik alanları var. Güney kıyıları “ Geven” denilen dikenli çalılarla kaplı. Gevenler, adanın erozyon dengesini sağlıyor.
Adadan bir manzara...
 Organik zeytin yağı ve ballar...
Avrupa ile Asya arasında yer alan ada tarih boyunca stratejik bir üs olmuş ve sık sık el değiştirmiş. 1453 de İstanbul’un fethinden sonra Bizans güçleri adayı terk etmeye başlamış, kaderleriyle baş başa kalan ada halkı Fatih Sultan Mehmet’e heyet göndermiş ve 1455 de ada Osmanlı topraklarına katılmış.
Bal üretimi,Gökhan'ın bal  çiftliğinden...
Bal kovanları...
 Gökçeada’da her yıl 14-16 Ağustos tarihleri arasında Meryem Ana Panayırı yapılıyor. Meryem Ana’nın ölüm günü olan 15 Ağustos şenlik gibi kutlanıyor. Çünkü Hristiyan inancında Aziz’ lerin ölüm  günü şenlik gibi kutlanır
Çamaşırhanede, etler pişiyor

Aydıncık da (Kefaloz) rüzgar sörfü yapılıyor
Panayıra ev sahipliği yapan köy Tepeköy. Tepeköy’de her 14 Ağustos akşamı koyunlar kesiliyor ve kazanlarda pişiriliyor. 15 Ağustos’ta köyün meydanına kurulan kazanlarda yemek, tatlı, şarap dağıtılıyor ve toplu halde yeniyor, sonra dans, şarkılar başlıyor, sabaha kadar eğlence devam ediyor.
Gökçeada’da Organik Tarımdan söz etmek gerekir.
 
 Gölet...
Manzara...
 
 Meryem Ana şenliğinde kasap oyunu
Ada’da tarımsal alanların kontrolünün kolay olması, uzun yıllardır kimyasal ilaç ve gübre kullanılmamış olması organik tarımı kolaylaştırmaktadır.
Zeytin; Adanın kendine has zeytini bulunmakta.
Geven otu...
 Ada sakinleri zeytinden yüzyıllardır zeytinyağı, salamura zeytin ve sabun yapıyorlar. Zeytinin toplandıktan sonra hemen sıkıma girmesi,  ideal asitlik derecesiyle organik tarım sertifikası olan zeytinyağı üretimini sağlamaktadır.
Bal; Adanın organik balı lezzetli ve güzeldir.


12 Ağustos 2018

"Uyyyy! Karadeniz'e hoş geldiniz"

 Filiz Kamacıoğlu gezdi, izlenimlerini paylaştı:
Kastamonu Meydanı, hükümet binası ve Kurtuluş savaşı heykeli.
Sinop ceza evinde filim seti olarak kullanılan koğuşlar.
Hamsilos Fiyordu; İncekum mevkiinden Ak liman güzergahından gidiliyor. 
 Denizin bir nehir gibi kara içine girdiği Karadeniz'deki Ria Tipi kıyı oluşumunun en güzel örneklerinden. Hamsilos koyu (Hamsaroz) ile Akliman koyu gibi iki doğal limanı, bataklık-kumul-deniz ve ormanlık alanları ile zengin bioçeşitliliği bir arada  barındıran doğa harikası bir alan.
Samsun Atatürk Heykeli; Heykelin kaidesindeki Atatürk imzalı yazı:
"Bunlar işte böyle yalnız demire,çeliğe, silah kuvvetine dayanırlar. Bildikleri şey yalnız madde! Bunlar hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvvetini anlayamazlar. Biz, Anadolu'ya ne silah ne de cephane götürüyoruz. Biz ideali ve imanı götürüyoruz." 15 Mayıs 1919

 Çarşamba Çivisiz Camii (Göğceli Camii) tahminen 1195 tarihli. Ahşap geçmelerle yapılmış, çivi kullanılmamış. Rutubetli bir yer olmasına rağmen ağacının çürümemiş olması, ağaçların belli mevsim ve günde kesilip, ilaçlanıp,suya atıldığını,fırınlanıp kullanıldığını gösterir.
Terme-Amazon heykeli; Anadolu mitolojisinin savaşçı kahramanlarının M.Ö 1200 lü yıllarda Thermedon (Terme çayı) kıyısında yaşadıkları antik kaynaklarda belirtilmektedir.Amazonlar ok atıp at biniyorlar, iyi yay çekebilmek için sağ memelerini kestikleri bu nedenle de memesiz anlamına gelen Amazon ismini aldıkları söylenir. Erkekleri işçi ve uşak olarak kullanıyor,savaşta esir aldıkları erkeklerle beraber olduktan sonra esirleri öldürüp doğan erkek çocuklar öldürülüyor, kız çocukları ise ihtimamla büyütüp güçlü bir savaşçı olarak yetiştiriyorlarmış.(Kay.Kaidedeki bilgi.Heykeltraş Ahmet Uyan.)
Uzungöl; Trabzon ilinin Çaykara ilçesine bağlıdır. Gölü ve sık ormanları ile meşhur olmuştur.
Karagöl; Artvin, Borçka ilçesine bağlıdır. Göl ve yakın çevresinin içerdiği flora, fauna, üstün peyzaj ve jeolojik özellikleri ile tabiat parkı özelliğini taşır.Göl heyelan gölüdür. Anıt sayılabilecek yaşlı ağaçlarla çevrilidir. Zengin bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliğine sahiptir. Gölde yöreye özgü kırmızı pullu alabalık bulunur.
Ayder Gelin Tülü şelalesi; Rize ili Çamlıhemşin, Ayder yaylasındadır.
 Tarihi Taş köprü
Rize-Çamlıhemşin Çinçiva (şenyuva) köyü
Çinçiva'dan köprülü manzara
Zil Kale; Ticaret güvenliği açısından çok önemli bir konumda bulunur. Fırtına deresinden 100 metre. denizden 750 metre yükseklikte konumlanmış 8 burç ve 1 gözetleme kulesinden oluşur.Savunma hendeği konumundaki Zil deresine merdivenle inilen bir kaledir. Yapım tarihi bilinmemektedir. Ahşap olan iç konstrüksiyon çürüyüp yok olmuş olmalıdır. Zil kale,Varoş kale,Pazar kalesi ilk bakışta aynı elden çıkmış ve aynı amaçla yapılmış izlenimi vermektedirler. Trabzon İmparatorluğu döneminde ya bizzat Komnenoslar ya da İmparatorluğa bağlı yerli kontlar (örn;Zil kale için Hemşin Lordu Arhakel) tarafından yapıldığı tahmin edilir. Kalenin alt ucu tepelerin üzerinde başka kalelere ve eski bir kilise kalıntıları bulunan Fırtına deresine kadar uzanır.
Amasya şehri maketi
Yeşilırmak kıyısında tarihi Amasya evleri ve kaya mezarları
Amasya'da  Atatürk ve arkadaşları (Kurtuluş Savaşı) heykeli;
Amasya Tamimi (1919) ve Atatürk'ün şu sözleri Heykelin önünde yer almakta;
"Ben milletin mevcudiyetine (varlığına) hürmet, iradesine (isteğine) riayet (uymak) şartını esas olarak ihtiva eden (kapsayan) bir itilafnameyi (anlaşmayı) padişahın murahhaslarına (görevlilerine) Amasya'da imza ettirdim. Amasya İnkilap ve Cumhuriyet tarihinde daima ehemmiyetini muhafaza edecek bir mevki ihraz (yer almıştır) etmiştir". 24-9-1924 Mustafa Kemal