2 Kasım 2016

Bir zamanlar “AYASOFYA”!

Ayasofya Doğu Roma İmparatorluğu’nun İstanbul’da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilmiş. Birinci ve ikinci Kilise, halk ayaklanması sırasında yıkılmış. Günümüz Ayasofya’sı Justinianos tarafından yaptırılmış. İnşası, 5 yılda tamamlanmış, 537 yılında ibadete açılmış. Ayasofya, Fatih’in 1453’te İstanbul’u fethetmesiyle camiye çevrilmiş. Fetihten sonra yapı güçlendirilmiş, Osmanlı Dönemi ilaveleri ile birlikte cami olarak varlığını sürdürmüş..Ayasofya, Atatürk’ün emri ve Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilmiş ve 1 Şubat 1935’de müze olarak, yerli ve yabancı ziyaretçilere açılmış.

Hiç yorum yok: