20 Mayıs 2011

İşte Gıda yardımlarının kaynağı!

Yazıma bir yasa maddesi ile başlamamı yadırgayanız olabilir. Biz zaten bu maddeyi biliyoruz diyenleriniz de çıkabilir. Ben yine de bilgi olarak tekrarlamanın faydalı olacağına inanıyorum.
Gelir Vergisi Madde 40 - Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:
1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler.
2. (Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı, 27 nci Maddede yazılı giyim giderleri,
3. İşle ilgili olmak şartiyle, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar; ziyan ve tazminatlar,
4. İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri
5.  Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri ,
6. İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar,
7.  Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar,
8. İşverenlerce, Sendikalar Kanunun hükümlerine göre sendikalara ödenen aidatlar (şu kadar ki; ödenen aidatın bir aylık tutarı, işyerinde işçilere ödenen çıplak ücretin bir günlük toplamını aşamaz).
9.  İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları.
10.  Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli.
Son madde üzerinde dikkatinizi çekerim.
Bu maddeye göre, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi  isterse vergisini devlete vermez.
Ya nereye verir?  Bünyesinde gıda bankacılığı bulunan derneklere verir. Onlar da yoksula gıda dağıtır. Nasıl dağıtır orasını bilemiyoruz.
 İçişleri Bakanlığınca bünyelerinde GIDA BANKACILIĞI kurma izni  verilen  dernekler şunlar:
  -Deniz Feneri;
 -Kimse Yok Mu  Derneği;
 -Kepez Deniz Yıldızı Sosyal yardımlaşma Derneği.
Bir vergi mükellefi, örneğin bir okul veya hastane yaptırırsa, yaptığı harcamanın sadece 5 milyon lirasını vergiden düşebiliyor.
Mehmetçik Vakfı'na, eğitim kurumlarına, Çocuk Esirgeme Kurumu'na,  Kızılay'a yaptığı yardımın yine en fazla 5 milyon lirasını vergiden düşebiliyor ama bünyesinde gıda bankacılığı bulunan derneklere yardım yaparsa, yaptığı yardımın tamamını vergiden düşebiliyor.
 

2 yorum:

Adsız dedi ki...

Yukarıda tarafımdan yazılmış gibi aktarılan yazıyı kaleme alan kişi ben değilim. Akademik etik olarak bu durumu belirtmek istedim. Lütfen adımı bu sayfadan kaldırınız. Prof. Dr. Deniz BÜYÜKKILIÇ

Punto dedi ki...

Sayın Büyükkılıç; isteğiniz üzerine isminiz yazıdan çıkarılmıştır.
Bilgilerinize..