17 Şubat 2013

Yeni Anayasa yapmanın şartları!

Elektronik posta yoluyla dolaşan Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu’nun anayasa yapımı ile ilgili görüşleri bir hukuk dersi niteliğinde.

İşte Sabih Kanadoğlu’nun Yeni Anayasa konusundaki görüşleri:

1. Bu meclis dört yıl için yasama yetkisi almıştır.

2. Meclis üyeleri mevcut anayasaya sadakat yemini etmiştir.

3. 1. ve 2. Maddede belirtilen nedenlerle bir yeni anayasa yapma yetkisi yoktur.

4. Yeni bir anayasa yapma şartları oluşturmak için;

a. Evvela halkın yeni bir anayasa isteyip istemediği referanduma sunulur.

b. Nitelikli çoğunlukla kabul edildiği takdirde barajsız bir seçimle bir kurucu Meclis oluşturulur.

c. Bu kurucu meclisin hazırlayacağı yeni anayasa taslağı yeniden referanduma sunulur.

Hiç yorum yok: