20 Mayıs 2007

Mİ ekinin nasıl kullanıldığını hatırlıyoruz!...

Doğru yazalım, Doğru konuşalım, Dilimizi koruyalım etkinliğimizde Sevgili Zeynep (ycurl) "Mİ" ekinin kullanılışını bizimle paylaşıyor ve yazısına şu cümlelerle başlıyor:
"Aslında "mi" bir ek değil bir edat. Edat ya da ilgeç, farklı tür ve görevdeki sözcükler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kuran sözcüklere verilen isim. Edatların tek başlarına anlamları olmadığı gibi, tek başlarına görevleri de yok". Bu konuda geniş bilgiyi Zeynep'i ziyaret ederek http://zng.blogspot.com/2007/05/doru-yazalm-doru-konualm-dilimizi.html#comments öğrenebilirsiniz.