17 Mayıs 2012

Atatürk diyor ki!...


"Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler, başka milletlere yem olurlar."

"Bizim dinimiz, milletimize hakir, miskin ve zelil olmayı tavsiye etmez. Tam tersine Allah da, Peygamber de insanların ve milletlerin izzet ve şerefini korumalarını emrediyor."

"Bir memleketin, bir memleket halkının düşmandan zarar görmesi acıdır. Fakat kendi ırkından büyük tanıdığı insanlardan vefasızlık, felaket görmesi daha acıdır."

"Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla ilgisi olmadığını söyler. Bazı kimseler modern olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asil kâfirlik onların bu inanışıdır."

"Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir."

"Sayın öğretmenler, hiç bir zaman düşüncelerinizden çıkmasın ki cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdani hür, irfanı hür" nesiller ister."

"Kadınlarımız erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, daha çok bilgili olmak zorunluluğundadır. Gerçekten ulusun anası olmak istiyorlarsa böyle olmalıdırlar."

"Ey yükselen yeni kuşak, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizsiniz."

2 yorum:

Vladimir dedi ki...

Ne kadar doğru, ne kadar damıtılarak söylenmiş sözler. Neden bu sözlerin tekrarlanmasını istemedikleri o kadar aşikar ki.

Atatürk ün sözlerini sıklıkla tekrarlamamız gerekiyor.

Punto dedi ki...

Haklısınız Sevgili Vladimir. Özellikle sosyal medyada bu cümleleri tekrarlamamız gerektiğine inanıyorum.
Çocukluğumuz da bizlere, şimdi çocuklara "Atatürk ülkeyi kurtardı" dan başka bir şey öğretmiyorlar.
Özellikle din konusunda söylediklerini, görüşlerini gençlere ve çocuklara anlatmalıyız. Anlatmalıyız ki Atatürk'ün gerçek büyüklüğünü anlasınlar. Dini nasıl yorumladığına başkaları değil, kendileri karar versinler.