17 Mart 2013

Eski gelenekten gelen bugün ise modaya dönüşen; “DÖVME”

Son yıllarda giderek artan bir moda var: Dövme yaptırma modası.
Dövme geleneği bir hayli eski yıllara dayanıyor. M.Ö 2000 yıllarındaki kalıntılarda özellikle Mısır mumyalarında dövmeye rastlıyoruz.
Mısırlıların dışında Galyalıların, Britonların ve Traklarında dövme yaptırdıkları bir gerçek.
Hintliler, Japonlar, Amerikan Yerlileri, Afrika’da bazı kabileler dövmeyi bir süs olarak kullanmışlar. Buna karşılık birçok toplumda dövmenin hastalıklara ve kötü ruhlara karşı koruyucu bir nazarlık olduğu inancı var.
Ülkemizde dövme geleneği Güneydoğu illerinde yaygındır. Bu illerde dövmeye “dak” denir. Kelime Kürtçedir. Bu kelime Farsça ve Arapça’da da benzer anlamlar taşır.
Bölgenin kültürü gereği kadınlar kadınlara, erkekler erkeklere dövme yapabilirdi.
Modern yaşam bu geleneği git gide azaltmış, geleneğin yerini moda almış.
Dövme yapımında değişik aletler kullanılmış. Sivri uçlu kemik, boynuz ya da çelik iğne bunlardan bazıları. Deriye hafifçe batırılarak açılan deliklere boya doldurma ile dövmeler yapılmış.
Günümüzde modern aletlerle yapılan dövmeler pek acı vermeden yapılıyor. Dövme yapımında kullanılan makineler sayesinde yüksek devirle girip çıkan iğne düzeneği, deri üzerinde bir kalemle çizim yapılıyormuş gibi rahat ve daha az hatalı.

Hiç yorum yok: